Resultats I Jornada de Responsabilitat Social de Despensa Solidària d’Alacant

Volem agrair a les persones, entitats i empreses assistents a la jornada la seua participació i implicació durant total la jornada.

Crear espais de diàleg entre el teixit social i empresarial és fonamental per a establir ponts que milloren les estratègies de responsabilitat social dels diferents agents de la societat.

Gràcies a TerretUp per acollir la jornada i ressaltar que projectes amb aquet impacte són possibles gràcies a la financiació aportada per la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública a través de la convocatòria d’ajudes destinades a associacions i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social durant l’exercici 2023.


Queremos agradecer a las personas, entidades y empresas asistentes a la jornada, su participación e implicación durante toda la jornada.

Crear espacios de diálogo entre el tejido social y empresarial es fundamental para establecer puentes que mejoren las estrategias de responsabilidad social de los diferentes agentes de la sociedad.

Gracias a TerretUp por acoger la jornada y resaltar que proyectos con este impacto son posibles, gracias a la financiación aportada por la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública a través de la convocatoria de ayudas destinadas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana para la formación, divulgación y otras actuaciones en materia de responsabilidad social durante el ejercicio 2023.